ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

พร้อมแล้ว...มาลุยกันเลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร Cubic Next Camp 3

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

กำหนดการ

  • ผู้ปกครองต้องมาส่งชาวค่ายระหว่างเวลา 7:30 - 8:30 ในช่วงวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559
  • กิจกรรมจะสิ้นสุดเวลา 16:30 และผู้ปกครองต้องรับชาวค่ายกลับไม่ช้ากว่าเวลา 17:30 ในแต่ละวัน หากมารับช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลชาวค่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม

รวมค่าดำเนินกิจกรรม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Redemption Standard Premium
4,000 THB 9,500 THB 12,500 THB 17,500
ภาพถ่ายประมวลกิจกรรมรายวัน
รายงานประเมินผลการเรียนรู้ - -
DVD ประมวลภาพกิจกรรม - -
บริการบันทึกภาพเฉพาะบุคคล - - -
คะแนนสะสม PlayPoint - 600 1,200 3,000
การเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียน - THB 3,000 ฟรี ฟรี
การยกเลิกและขอคืนเงิน - - THB 3,000 ฟรี
(จำกัดจำนวน) (จำกัดจำนวน)
16 กิจกรรม 30 ชั่วโมง อัตราส่วนทีมงาน:ชาวค่าย 1:3 ประสบการณ์ 10 ปี
ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกๆ คน รวมถึงกับเยาวชนที่มีข้อจำกัดพิเศษ โปรดศึกษาข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสิทธิพิเศษเพื่อลงทะเบียน Cubic Next Camp 3 ในอัตราพิเศษได้จาก Cubic Universal Access Program

บริการรับส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ

คิวบิกครีเอทีฟมีบริการรับและส่งน้องๆ ไป-กลับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กำหนดพร้อมทีมงานดูแล โดยมีค่าบริการเที่ยวละ 1,000 บาท โปรดติดต่อทีมงานเพื่อจองล่วงหน้าก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเรา