ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

พร้อมแล้ว...มาลุยกันเลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร Cubic Innovator Camp 13

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

อัตราค่าธรรมเนียม

รวมค่าเข้าร่วมกิจกรรม ชุดอุปกรณ์ Arduino พื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่พัก อาหารมื้อหลัก/อาหารว่างวันละ 6 มื้อ ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

Redemption Standard Premium
5,000 THB 11,900 THB 13,900 THB 17,500 THB 20,500
คะแนนสะสม PlayPoint1 - 100 400 1,500 2,500
การเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียน2 - - THB 3,000 ฟรี ฟรี
การยกเลิกและขอคืนเงิน3 - - - THB 3,000 ฟรี
(จำกัดจำนวน) (จำกัดจำนวน)

1: คะแนนสะสม PlayPoint 1 คะแนนสามารถใช้แทนส่วนลด 1 บาทในการลงทะเบียนครั้งถัดไป โดยจะได้รับก็ต่อเมื่อผู้ลงทะเบียนมีการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น คะแนนสะสมจะรวมอยู่ในบัญชี PlayPass ID และจะได้รับภายใน 30 วันหลังจากวันสุดท้ายของกิจกรรม โปรดติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานของเรา คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2: การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการก่อน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินในวันแรกของค่ายเท่านั้น
3: การแจ้งยกเลิกและขอคืนเงินจะต้องดำเนินการก่อน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินในวันแรกของค่ายเท่านั้น การยกเลิกหลังเวลาที่กำหนดจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 50% ของค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรานั้นๆ

20 ชาวค่าย / รุ่น 60 ชั่วโมงกิจกรรม อัตราส่วนทีมงาน:ชาวค่าย 1:3 ประสบการณ์ 10 ปี

กำหนดการ

  • เช็คอินในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 8:30
  • รับชาวค่ายกลับในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 15:30 เป็นต้นไป และไม่ช้ากว่าเวลา 16:30

Cubic Scholarship Program

น้องๆ ที่มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนไม่เกิน 12,000 บาทต่อสมาชิกครัวเรือนที่ไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ Cubic Innovator Camp 13 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากภูมิลำเนาทั้งหมดได้จาก Cubic Scholarship Program

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกๆ คน รวมถึงกับเยาวชนที่มีข้อจำกัดพิเศษ โปรดศึกษาข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสิทธิพิเศษเพื่อลงทะเบียน Cubic Innovator Camp 13 ในอัตราพิเศษได้จาก Cubic Universal Access Program

บริการรับส่งที่สนามบินดอนเมือง

คิวบิกครีเอทีฟมีบริการรับน้องๆ จากสนามบินดอนเมืองในวันแรก และส่งพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินในวันสุดท้ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะน้องที่เดินทางด้วยสายการบินโดยไม่มีผู้ปกครองเดินทางด้วยเท่านั้น โปรดติดต่อทีมงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการรับส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ

คิวบิกครีเอทีฟมีบริการรับและส่งน้องๆ พร้อมอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ

หากโรงเรียน สถาบัน หรือองค์กรใดต้องการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ contact@cubiccreative.org

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเรา