ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

"การบูรณาการ" คือ "จุดเริ่มต้น" เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นเอก

ขอชวนน้องๆ มาร่วมสนุกในค่ายปิดเทอมเพื่อนำจินตนาการมาพัฒนาโครงงานไมโครคอนโทรลเลอร์แสนสนุกด้วย Micro Bit ในบรรยากาศการเรียนรู้สุดท้าทายและเน้นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์และศิลป์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครในสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ไม่มีรุ่นที่เปิดรับสมัครอยู่ ณ ขณะนี้ สามารถดูคอร์สโค้ดดิ้งอื่นๆ ได้จากโครงการ Cubic Code Online

รุ่นที่ 17 Master

ม.1 - ม.4 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 63
ผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 17 Junior

ป.4 - ป.6 4 - 8 พ.ค. 63
ผ่านระบบออนไลน์

อะไรคือ Micro Bit?

Micro Bit คือไมโครคอนโทรเลอร์ที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่น้องๆ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้ดั่งใจ เมื่อรวมกับอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายแล้ว น้องสามารถสร้างสรรค์เป็นโครงงานนวัตกรรมในฝันเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ นับระยะทางปั่นจักรยาน หรือแม้แต่อุปกรณ์ตรวจจับขโมย ทั้งหมดคือความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดจากจินตนาการของน้องๆ เอง!

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

กิจกรรมในค่ายเต็มไปด้วยความรู้ในด้านต่างๆ ที่พร้อมจะเป็นเครื่องมือสู่การพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ไปจนถึงการประมวลผลค่าต่างๆ จากเซ็นเซอร์มากมายทางวิทยาศาสตร์ แล้วเปิดโอกาสให้น้องๆ บูรณาการสารพัดความรู้เหล่านี้สู่สุดยอดนวัตกรรมตามจินตนาการ

เรียนรู้แบบคิวบิกฯ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้บรรยากาศของความสนุกสนานเข้าเป็นเครื่องมือให้น้องๆ มีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับสารพัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้น้องๆ ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยกิจกรรมที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งหมดนี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่คิวบิกครีเอทีฟบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นสุดยอดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและไม่เหมือนใคร

หัวข้อการเรียนรู้ภายในค่าย

วันที่ 1

Introduction

เริ่มต้นรู้จักกับ Micro Bit และวิธีการเขียนโปรแกรมในขั้นต้น

Real-life Programming (ยกเว้นรุ่นออนไลน์)

น้องๆ จะได้เริ่มต้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยการเปรียบเทียบกับโลกจริง

Input/Output Concept

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการรับค่าและการโต้ตอบกลับของสมองกล

Button

ทำความรู้จักและเรียนรู้การโปรแกรมเกี่ยวกับปุ่มกดใน Micro Bit

วันที่ 2

Loops

น้องๆ จะทำอย่างไรหากต้องการทำงานบางอย่างซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง?

Logic

ทำให้โปรแกรมของน้องมีความฉลาด สามารถเข้าใจและปรับการทำงานตามเงื่อนไขอย่างเป็นเหตุเป็นผล

LED

เรียนรู้การใช้งานแผง LED บน Micro Bit และเทคนิกการควบคุมต่างๆ

Chromatic LED

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของการผสมสีของแสง พร้อมเรียนรู้การใช้งาน LED แบบหลากสีใน Micro Bit

Innovation Micro-project

นำสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดมาสร้างเป็นโครงงานนวัตกรรมชิ้นแรก

วันที่ 3

Sound/Music

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเสียง รู้จักกับความถี่เสียง พร้อมการใช้งานลำโพง และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมให้เล่นเพลงตามทำนองและจังหวะที่กำหนด

Light

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแสง พร้อมกับเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์วัดค่าแสงใน Micro Bit

Temperature (เฉพาะรุ่น Master)

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอุณภหูมิ พร้อมกับเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ Micro Bit

Compass (เฉพาะรุ่น Master)

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทิศและเข็มทิศ พร้อมกับเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์เข็มทิศใน Micro Bit

วันที่ 4

Servo (เฉพาะรุ่น Master)

เรียนรู้การใช้งาน LED แบบหลากสีใน Micro Bit

Microphone (เฉพาะรุ่น Master)

เรียนรู้หลักการทำงานของลำโพงและไมโครโฟน พร้อมกับเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์เสียงของ Micro Bit

Radio (ยกเว้นรุ่นออนไลน์)

เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งข้อมูลข้ามกันระหว่าง Micro Bit ผ่านคลื่นวิทยุ

Motion

เรียนรู้วิธีการทำงานของเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว รู้จักกับแสงอินฟราเรด และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใน Micro Bit

Innovation Brainstorming

มาระดมสมองเพื่อแบ่งปันไอเดียเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์จริง เป็นกิจกรรมที่เน้นการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

วันที่ 5

Innovation Final-project

นำสิ่งที่เรียนรู้มาทั้งหมดบูรณาการเข้าเป็นชิ้นงานนวัตกรรม ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆ คิวบิกครีเอทีฟ

Innovation Fair

ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ พร้อมเปิดให้ผู้ปกครองเข้าชมผลงานของน้องๆ ชาวค่าย

ตารางนี้แสดงเฉพาะกิจกรรมหลักในช่วงเช้าและบ่าย กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุสุดวิสัย

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

คิวบิกครีเอทีฟมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกรายละเอียดของค่าย Cubic Innovator Camp ให้เป็น "ที่สุด" ของค่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

ความสนุกสู่การเรียนรู้

คิวบิกครีเอทีฟเชื่อว่าทุกคนรักความสนุก และความสนุกจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ค่ายของคิวบิกครีเอทีฟเราจึงลงรายละเอียดในทุกๆ แง่มุมที่น้องๆ จะได้สัมผัสตั้งแต่กิจกรรม อุปกรณ์ ภาพและเสียง หรือแม้แต่อาหารภายในค่าย ทั้งหมดถูกออกแบบอย่างละเมียดเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืน เกิดเป็นทำนองแห่งความสนุกที่ใครยากจะเทียบได้

ทีมงานที่พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด

ในค่ายแห่งนี้ น้องๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆ ทีมงานที่พร้อมจะร่วมผจญภัยและสร้างสรรค์การเรียนรู้กับน้องๆ ในอัตราส่วนสูงถึง 1:3 ด้วยเหตุนี้พี่ๆ ทีมงานจึงสามารถช่วยตอบข้อสงสัย ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม หรือดูแลน้องๆ ได้อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าน้องจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มที่แน่นอน

พร้อมแล้ว...มาลุยกันเลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร Cubic Innovator Camp

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อ้างอิงจากปีการศึกษา 2562
 • มีชุดอุปกรณ์ Micro Bit เป็นของตนเอง (สำหรับผู้สมัครสามารถซื้อในได้ราคา 1,900 บาท)
 • มีคอมพิวเตอร์ตามคุณสมบัติที่กำหนดเพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการณ์ Windows หรือ macOS
  • มีโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่กำหนด (ทดสอบ)
  • มีกล้อง ไมโครโฟน และหูฟัง
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของค่าย
 • ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ, ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย และข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

อัตราค่าธรรมเนียม (รุ่นออนไลน์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว ไม่รวมชุดอุปกรณ์ Micro Bit (1,900 บาท)

Basic Standard
THB 4,500 THB 6,500
คะแนนสะสม PlayPoint 300 900
การเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียน - ฟรี
การยกเลิกและขอคืนเงิน - THB 1,000

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

กำหนดการ

 • รุ่น Master ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • รุ่น Junior ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • กิจกรรมจัดผ่านระบบออนไลน์ระหว่างเวลา 09:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 ในแต่ละวัน

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกๆ คน รวมถึงกับเยาวชนที่มีข้อจำกัดพิเศษ โปรดศึกษาข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสิทธิพิเศษเพื่อลงทะเบียน Cubic Innovator Camp ในอัตราพิเศษได้จาก Cubic Universal Access Program

บริการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เฉพาะกิจกรรมแบบห้องเรียนปกติ ชาวค่ายสามารถขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจกรรมได้ในอัตรา 3,000 บาทสำหรับตลอดช่วงระยะเวลาค่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

การลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ

หากโรงเรียน สถาบัน หรือองค์กรใดต้องการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ contact@cubiccreative.org