ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

พร้อมแล้ว...มาลุยกันเลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร The Inner Camp 5

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

กำหนดการ

  • หมดเขตรับสมัคร 17 เมษายน 2558 หรือจนกว่าจะครบ 12 คน
  • ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ Cubic Creative PlayCube ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 9:30
  • รับชาวค่ายกลับวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ Cubic Creative PlayCube ไม่ช้ากว่าเวลา 13:00

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าเข้าร่วมกิจกรรม อุปกรณ์ ที่พัก อาหารมื้อหลัก/อาหารว่างวันละ 6 มื้อ ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

  • 12,500 บาท - สามารถยกเลิกเพื่อขอเงินคืนหรือเปลี่ยนชื่อผู้สมัครได้ หมดเขต 17 เม.ย. 58
  • 10,900 บาท - ไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอเงินคืน แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้สมัครได้ หมดเขต 28 ก.พ. 58
  • 8,900 บาท - ไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอเงินคืนหรือเปลี่ยนชื่อผู้สมัครได้ หมดเขต 31 ธ.ค. 57

1: การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนทั้งหมดต้องดำเนินการก่อนเวลาลงทะเบียนในวันแรกของค่าย 24 ชั่วโมงสำหรับอัตรา 12,500 บาท หรือ 7 วันสำหรับอัตรา 10,900 บาท การเปลี่ยนแปลงหลังจากเวลาที่กำหนดมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2: หมดเขตรับสมัครเวลา 16:00 น. ของวันที่กำหนด หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

7 กิจกรรมหลัก 25 ชั่วโมงกิจกรรม อัตราส่วนทีมงาน:ชาวค่าย 2:3 ประสบการณ์ 10 ปี

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกๆ คน รวมถึงกับเยาวชนที่มีข้อจำกัดพิเศษ โปรดศึกษาข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสิทธิพิเศษเพื่อลงทะเบียน The Inner Camp 5 ในอัตราพิเศษได้จาก Cubic Universal Access Program

Cubic Scholarship Program

น้องๆ ที่มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนไม่เกิน 12,000 บาทต่อสมาชิกครัวเรือนที่ไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ The Inner Camp 5 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากภูมิลำเนาทั้งหมดได้จาก Cubic Scholarship Program

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเรา