ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

"ทุกเส้นทางชีวิต" มี "เรื่องราว" การเรียนรู้ไม่เหมือนกัน

มาสัมผัสเรื่องราวชีวิตจริงของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่ๆ คิวบิกครีเอทีฟจากหลากหลายสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ตั้งแต่แรงบันดาลใจในการเลือกสถานที่เรียนไปจนถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมโอกาสที่น้องๆ จะได้ซักถามทุกข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด

รับสมัครน้องๆ ม.1 - ม.6 มาร่วมสัมผัสทุกเรื่องราวใน Cubic Guidance Program 2 วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 ณ Cubic Creative PlayCube

เส้นทางการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

ฟังเรื่องราวการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาของพี่ๆ โดยย่อเพื่อตัดสินใจเลือกเรื่องราวที่น้องอยากรู้เพิ่มเติมเป็นพิเศษ

น้องๆ จะมีเวลาแวะเวียนผลัดเปลี่ยนไปหาพี่ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เพื่อฟังเรื่องราวการเรียนรู้ของพี่ๆ แต่ละคนโดยละเอียด

เจาะลึกเรื่องราวที่น้องสนใจตั้งแต่แรงบันดาลใจ การตัดสินใจเข้าศึกษา การเตรียมตัว ไปจนถึงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและหลังศึกษาจบ

น้องๆ จะมีโอกาสได้ซักถามทุกข้อสงสัยกับพี่ๆ เป็นรายบุคคลโดยละเอียด ด้วยบรรยากาศที่ใกล้ชิดและเป็นกันเองสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ร่วมทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ที่สนใจในสาขาวิชาที่เหมือนหรือแตกต่างกับเรา แล้วร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

เส้นทางการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

รู้จักกับพี่ๆ ที่จะมาร่วมพูดคุย

พี่ฮัลเลย์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

พี่โอ๋

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พี่หลวง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่หุ้น

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่ป่าน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พี่บิ๊ก

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่ปาล์ม

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่นิว

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่ไต้ฝุ่น

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่โอ๊ต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่ไอด์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

พี่กลอส

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พี่บีม

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พี่อมยิ้ม

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาเอกปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พี่ไมค์

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาเอกปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พี่กอล์ฟ

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พี่ปั๊ม

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พี่หลิน

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขากราฟฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พี่เกม

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พี่ไมค์

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พี่ป๊อปปี้

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตรศิลป์ เอกนิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่นุ้ย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พี่อ๋อง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อพี่ที่ร่วมกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัย

พร้อมแล้ว...มาลุยกันเลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร Cubic Guidance Program

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยอ้างอิงจากปีการศึกษา 2557
  • สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
  • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • รับจำกัดจำนวนรุ่นละ 20 คน
ลงทะเบียน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

กำหนดการรุ่นที่ 2

  • หมดเขตรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2557 หรือจนกว่าจะครบ 20 คน
  • ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ Cubic Creative PlayCube ตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไป
  • กิจกรรมเริ่มต้นเวลา 13:00
  • กิจกรรมสิ้นสุดเวลา 16:30 ผู้ปกครองต้องรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลับก่อนเวลา 17:00

อัตราค่าธรรมเนียม (รวมอาหารว่าง)

1,500 บาท โดยสามารถยกเลิกเพื่อขอเงินคืนหรือเปลี่ยนชื่อผู้สมัครได้1

1: การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนทั้งหมดต้องดำเนินการก่อน 7 วันนับจากวันจัดกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงหลังระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 500 บาท
2: หมดเขตรับสมัครเวลา 16:00 น. ของวันที่กำหนด หรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

การลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ

หากโรงเรียน สถาบัน หรือองค์กรใดต้องการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ contact@cubiccreative.org

สนับสนุนโครงการ

หากองค์กรใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการทั้งในด้านเงินทุนหรือผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อทีมงานคิวบิกครีเอทีฟได้ที่ contact@cubiccreative.org

ลงทะเบียน

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเรา