ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

กิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายของเราถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง ทางทีมงานได้ลองสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพภายในค่ายดังต่อไปนี้

การเคลื่อนไหว

กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่นการวิ่ง กระโดด หรือเต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้มักถูกจัดขึ้นในพื้นที่ราบเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆ กิจกรรมที่อาจมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมเคลื่อนที่โดยอิสระ ซึ่งอาจมีพื้นที่ต่างระดับ ขั้นบันได หรือส่วนที่อาจทำให้สะดุดล้ม สมาชิกควรต้องระมัดระวังตนเองในสถานการณ์เหล่านี้

กิจกรรมนอกสถานที่

กิจกรรม The Great Singapore Race, The Pirates of The Galaxy @ USS และกิจกรรมอื่นใดที่จัดนอกสถานที่พื้นที่ โดยที่ทีมงานจะไม่สามารถติดตามดูแลผู้เข้าร่วมทุกครอบครัวได้ตลอดเวลา ผู้ที่บรรลุนิติภาวะประจำครอบครัวจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวด้วยตนเอง

อาหาร

อาหารภายในค่ายจะถูกจัดเป็นการทั่วไป และอาจมีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนา ผู้สมัครจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าเพื่อให้ทางทีมงานจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสม

ทีมงานจะไม่มีการจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์หรือความเชื่อทางศาสนาโดยเด็ดขาด

กรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยไม่สบาย ผู้เข้าร่วมจะได้รับการดูแลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ หากอาการไม่ทุเลา หรือหนักกว่าที่ทีมงานจะรับมือได้ ทางทีมงานจะส่งผู้เข้าร่วมไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้และเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 30,000 บาทจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือความคุ้มครองของประกันภัย

ในกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ ทางทีมงานจะติดต่อผู้ปกครองหรือญาติตามข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัคร อย่างไรก็ตามหากทีมงานไม่สามารถติดต่อญาติได้ภายใน 10 นาที ทางทีมงานคิวบิกครีเอทีฟขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจกระทำการใดๆ ที่จำเป็น

การใช้ยา

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทีมงานอาจพิจารณาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับยาที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในรายการบัญชียาสามัญประจำบ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีประวัติการแพ้ยาใดๆ ในบัญชียาสามัญประจำบ้าน โปรดแจ้งทีมงานล่วงหน้า

ทีมงานจะไม่มีการจ่ายยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านให้กับผู้เข้าร่วมโดยเด็ดขาด และทีมงานจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการรับประทานยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านของผู้เข้าร่วมได้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมียานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านที่ต้องรับประทานในช่วงค่าย ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบในการรับประทานยาเหล่านั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ยาที่ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องนำไปอาจเป็นยาควบคุมพิเศษของประเทศสิงคโปร์ที่อาจจำเป็นต้องสำแดงหรือไม่สามารถนำเข้าประเทศได้ ผู้ปกครองโปรดปรึกษากับทีมงานล่วงหน้าในกรณีดังกล่าว