ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวินาทีในค่ายแห่งนี้

คิวบิกครีเอทีฟบรรจงถักทอทุกรายละเอียดของค่ายนี้ ไม่ใช่แค่ช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น แต่คือทุกวินาทีในค่ายที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ชีวิต การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมๆ กับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างที่ไม่มีค่ายไหนให้ได้

ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด

การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวินาทีในค่ายแห่งนี้

ทักษะการใช้ชีวิต

จะมีอะไรสำคัญไปกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข ค่ายนี้จะฝึกฝนให้น้องๆ รู้จักดูแลตนเอง มีความเป็นผู้ใหญ่ ใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงสามารถหาข้อสรุปเพื่อทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันในกลุ่มภายใต้ความแตกต่างเหล่านั้น

ความแตกต่างคือหนึ่งเดียว

เพราะพวกเราเชื่อในพลังของความหลากหลายที่จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่ายของคิวบิกครีเอทีฟจึงตั้งใจที่จะรับสมัครชาวค่ายจากหลากหลายโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ไปจนถึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่ต่างจากเรา

ด้วยเหตุนี้ คิวบิกครีเอทีฟจึงไม่อนุญาตให้ผู้สมัครขอจัดกลุ่มให้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากจะเป็นการตัดโอกาสทำให้ไม่ได้พบกับสมาชิกที่หลากหลาย

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค่ายนี้ยังปลูกฝังให้น้องๆ รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยบรรยากาศของความรักและเอาใจใส่ของพี่ๆ ทีมงาน ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการดำรงชีวิต เช่นการจัดโต๊ะอาหารแยกเป็นกลุ่ม ที่น้องๆ จะต้องช่วยเหลือกันตักนํ้าและอาหารให้เพื่อนในแต่ละมื้อ เป็นต้น

ช่วยเหลือตนเอง

แม้ว่าเราจะมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ในค่ายนี้เราสนับสนุนให้น้องๆ ได้ฝึกที่จะดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่นอาบนํ้า แปรงฟัน ไปจนถึงตอนจัดกระเป๋ากลับบ้าน ทั้งนี้พี่เลี้ยงจะคอยแนะนำหากน้องๆ ทำไม่เป็น โดยอาจช่วยเหลือตามสมควร

การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในชีวิตทั้งชีวิตของเราจะต้องพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย แล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างไร? ในค่ายนี้น้องๆ จะได้ฝึกฝนกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งรายบุคคลและร่วมกันในทีม ด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ออกแบบไว้อย่างแยบยลและหลากหลาย

Problem-based Learning

ภายในค่ายนี้เรามุ่งเน้นให้ฝึกการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรูปแบบของปัญหาที่หลากหลาย และอาจมีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป โดยน้องๆ จะต้องฝึกวิเคราะห์ปัญหา เสนอทางแก้ไขอย่างหลากหลาย เลือกวิธีที่ดีที่สุด ลงมือปฏิบัติและประเมินผล ทั้งหมดนี้ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานท้าทายสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ระดับความยากง่าย

กิจกรรมในค่ายถูกออกแบบให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับน้องๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ หรือไม่ยากเกินไปจนท้อแท้

ความสนุกคือแรงกระตุ้น

ความสนุกสนานคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่สนุกสนานจะเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆ รู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ความท้าทายส่งผลให้เกิดเป็นความตั้งใจในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้

ทำงานเป็นทีม

ชาวค่ายจะต้องร่วมกันเสนอความคิดและดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันในทีม โดยกิจกรรมออกแบบไว้ให้น้องๆ ได้เผชิญปัญหาในการทำงานร่วมกัน ทั้งการประสานงาน หรือความเห็นที่ขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดคือการฝึกการทำงานที่ต้องเจอในชีวิตจริง

ความคิดสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด

กิจกรรมภายในค่ายจะมุ่งเน้นการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ทีเปิดกว้าง น้องๆ จะได้เสนอแนวคิดต่างๆ ในกลุ่มและช่วยกันแก้ไขปรับแต่งหรือต่อยอดจนเกิดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา รวมถึงเรียนรู้จากแนวคิดที่น่าสนใจของบุคคลอื่นๆ ด้วย

พี่เลี้ยงสุดสร้างสรรค์

ในการทำกิจกรรมพี่เลี้ยงประจำกลุ่มจะไม่เสนอหรือแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามพี่เลี้ยงยังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ผ่านการถามคำถามอย่างแยบยล เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของพี่เลี้ยงจากคิวบิกครีเอทีฟ

ความคิดที่หลากหลาย

ความหลากหลายของสังคมค่ายยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคิดที่แตกต่างที่ชาวค่ายจะได้ซึมซับความคิดหลากหลายเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว

Non-linear Problems

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบกิจกรรมในค่ายของคิวบิกครีเอทีฟ คือปัญหาจะต้องไม่มีรูปแบบการแก้ปัญหาที่เป็นเส้นตรง หรือมีวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดอย่างชัดเจนเพียงวิธีเดียว (non-linear problems) เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและเปิดกว้าง ซึ่งเมื่อมีความคิดที่หลากหลายกระจัดกระจายแล้ว นอกจากจะเป็นการเปิดวิสัยทัศน์แล้ว ยังเป็นการฝึกฝนให้หาข้อตกลงร่วมของกลุ่มเพื่อดำเนินงานต่อไป ซึ่งกระบวนการหาข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่หาฝึกได้ยากในระบบการศึกษาปัจจุบัน

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษ คิวบิกครีเอทีฟมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกรายละเอียดของค่าย เพื่อให้เราเป็น "ที่สุด" ของค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

ความสนุกสู่การเรียนรู้

คิวบิกครีเอทีฟเชื่อว่าทุกคนรักความสนุก และความสนุกจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และด้วยเหตุผลเดียวกับการที่ภาพยนตร์สักเรื่องจะสนุกนั้นไม่เพียงแต่เนื้อเรื่องจะต้องสนุก แต่รวมไปถึงการแสดง การจัดองค์ประกอบฉาก เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงความสนุกของภาพยนตร์นั้นๆ ค่ายของคิวบิกครีเอทีฟเราจึงลงรายละเอียดในทุกๆ แง่มุมที่น้องๆ จะได้สัมผัสตั้งแต่กิจกรรม อุปกรณ์ประกอบ ภาพและเสียง พี่เลี้ยง หรือแม้แต่อาหารภายในค่าย ทั้งหมดถูกออกแบบอย่างละเมียดเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืน เกิดเป็นทำนองแห่งความสนุกที่ใครยากจะเทียบได้

ความประทับใจสู่การจดจำ

ทุกคนย่อมสามารถจดจำประสบการณ์ที่ประทับใจเป็นพิเศษได้ จึงเป็นเหตุผลที่คิวบิกครีเอทีฟพยายามสร้างความประทับใจและอารมณ์ร่วมด้วยวิธีการต่างๆ เพราะเมื่อน้องมีความประทับใจเป็นพิเศษแล้ว เรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆ ได้รับภายในค่ายก็จะติดตัวไปตราบนานเท่านาน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในคืนวันสุดท้ายนั่นเอง

ประสบการณ์สู่ทักษะ

จะมีอะไรที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการได้ลองพบกับปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง ทุกกิจกรรมจึงมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ตรงในหลากรูปแบบปัญหาที่ต้องประสานทักษะและความรู้ต่างชนิดเข้าด้วยกัน ด้วยการออกแบบที่ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของคิวบิกครีเอทีฟ จึงมั่นใจได้ว่าทุกประสบการณ์จะนำสู่การเสริมสร้างทักษะอย่างแน่นอน

ผสานเทคโนโลยีทันสมัย

เรามองหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น เช่นการใช้ iPad ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายรอบบริเวณค่ายเพื่อสื่อสารหรือตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ในกิจกรรม Cubic World Civilization ได้ทุกที่ทุกเวลาในค่ายแห่งนี้ หรือแม้แต่การดำเนินการต่างๆ ของทีมงานยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆ ของเรา

ระยะเวลาที่ลงตัว

Cubic Creative Camp เลือกที่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายพักแรมแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่ผลตอบแทนนั้นคุ้มค่า นอกเหนือจากความสะดวกของน้องๆ ต่างจังหวัดแล้ว จากงานวิจัยของคิวบิกครีเอทีฟที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของชาวค่ายเปรียบเทียบระหว่างค่ายแบบพักแรมกับเช้าไป-เย็นกลับ เราพบว่าความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มีถึงช่วงกลางคืน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาค่ายที่เข้า

และนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คิวบิกครีเอทีฟเลือกที่จะจัดค่าย 6 วัน 5 คืน ซึ่งนานกว่าค่ายอื่นๆ ทั่วไป เพราะน้องๆ จะเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ในวันหลังๆ ของค่าย และเมื่อน้องเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเดียวกันแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กิจกรรมนำเสนอรูปแบบปัญหาใหม่ๆ ที่มีความท้าทายขึ้นไปอีกขั้นให้น้องๆ ได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้นอีกด้วย

การเรียนรู้อัดแน่นทุกวินาที

จากข้อมูลผลวิจัยข้างต้นที่สะท้อนว่าความต่อเนื่องของกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ คิวบิกครีเอทีฟจึงออกแบบตารางกิจกรรมใน Cubic Creative Camp ให้อัดแน่นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกต่างๆ มากมาย พร้อมกับกิจกรรมเสริมนอกตารางอย่าง Cubic World Civilization เพื่อให้น้องๆ ได้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายคงตัวอย่างที่พักและอาหารมากที่สุด โดยที่น้องๆ ยังไม่รู้สึกเหนื่อยล้าด้วยการออกแบบและจัดวางลำดับกิจกรรมต่างๆ อย่างลงตัว จนทำให้ Cubic Creative Camp มีระยะเวลากิจกรรมต่อวันสูงกว่าค่ายอื่นโดยเฉลี่ย 52%

ทุกเสียงคือการยืนยัน

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้จากผลการสำรวจน้องค่ายของเราพบว่าค่ายของคิวบิกครีเอทีฟสนุกที่สุดเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆ ถึง 85% และเกิดการเรียนรู้มากที่สุดถึง 73% ข้อมูลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า Cubic Creative Camp คือสุดยอดค่ายที่จะสร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดให้กับน้องๆ ได้อย่างแน่นอน

1: จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ระหว่างค่าย Cubic Thinking Camp 1 และ Cubic-O Camp '06 ในปี 2549
2: การศึกษานำข้อมูลจากตารางกิจกรรม Cubic Creative Camp 12 โดยประเมินจากกิจกรรมหลักในตารางช่วงวันกลางค่าย เพิ่มเติมกิจกรรมนอกตาราง Cubic World Civilization 7 วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที และกิจกรรมการแสดงช่วงกลางวัน 15 นาที เปรียบเทียบกับกำหนดการค่ายพักแรมอื่นๆ ที่มีลักษณะวัตถุประสงค์เดียวกันในช่วงกลุ่มอายุ 8 - 15 ปี และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเมษายน 2556 จำนวน 4 ค่าย คำนวณจากนาทีกิจกรรมในวันที่ 2 ของค่ายที่จัดหักช่วงเวลาพักผ่อนทั้งหมดออก ศึกษาข้อมูลในวันที่ 23 มกราคม 2556
3: จากผลการสำรวจกับน้องค่าย Cubic Creative Fun Camp 2 ในปี 2553 โดยคัดกรองเฉพาะน้องค่ายที่เคยเข้าค่ายในลักษณะเดียวกันที่อื่น

เราดูแลชาวค่ายอย่างไร?

หรือ สมัครเลย!

ลงทะเบียนด้วยตนเองง่ายๆ

พร้อมเลือกอัตราการลงทะเบียนที่ตรงใจ หรือรับอัตราพิเศษสุดจากเรา

ค่ายนี้สำหรับทุกคน

เราได้ออกแบบค่ายให้รองรับน้องที่อาจมีข้อจำกัดพร้อมการลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

ยังมีเรื่องค้างคาใจ?

เรายินดีตอบทุกคำถาม เพียงโทรศัพท์หาเราหรือส่งข้อความผ่านแบบฟอร์ม