ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ข้อมูลด้านการเข้าถึงกิจกรรม

คิวบิกครีเอทีฟให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสของการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยลดข้อจำกัดต่างๆ ลงให้น้อยที่สุด ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดของเยาวชนที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย Cubic Creative Camp รวมถึงการขอสิทธิ์ส่วนลดในโครงการ Cubic Universal Access Program

= สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้, = สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้บางส่วน, = อาจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้บางส่วนหรือทั้งหมด โปรดปรึกษาทีมงาน, = สามารถขอรับสิทธิ์ส่วนลดในโครงการ Cubic Universal Access Program ได้

ข้อจำกัด การเข้าร่วม สิทธิ์ส่วนลด
ภาวะทุพพลภาพในการยืนและเดิน
ภาวะทุพพลภาพในการหยิบจับสิ่งของด้วยมือหนึ่งข้าง
ภาวะทุพพลภาพในการหยิบจับสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้าง
ภาวะทุพพลภาพในการมองเห็น
ภาวะทุพพลภาพในการได้ยิน - -
ภาวะทุพพลภาพในการพูด
ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการแบบรอบด้าน (PDD)
ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการแบบเฉพาะเจาะจง (SDD) -
ขาดความสามารถในการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาไทย -
ตาบอดสี -
ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ จนอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น - -
อาการกลัวที่แจ้ง -
อาการกลัวที่แคบ -
อาการกลัวความสูง -
อาการกลัวลูกโป่ง -
ข้อจำกัดรายกิจกรรม ยืนและเดิน มือหนึ่งข้าง การพูด ตาบอดสี กลัวที่แจ้ง กลัวลูกโป่ง
Cubic World Civilization 15
Teamwork Tournament
丝绸之路
ไหล...ยืด
Harmonize Overture
Cubic Mana Racing 4
Gourmet Party -
Drift Ship Shoot -
Cubic Battlefield X -
Tales of Vivian
สงครามพิทักษ์อัครมหาปราสาท
The Alphabet Adventure
Cubic Millionaire 4
Cubic Quest 30
กิจกรรมสันทนาการและกีฬา -
งานเลี้ยง/คอนเสิร์ตอำลา -