ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ไม่ใช่เฉพาะคนที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ทุกคนสามารกฝึกฝนกระบวนการคิดโดยใช้การโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ง่ายๆ ที่บ้าน คอร์ส Cubic Code Online มีให้เลือกอย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพกว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใกล้ชิดและไม่เหมือนใครสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

"การเขียนโค้ดในวัยเด็กมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาทักษะความคิด เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการ (algorithms) ที่เป็นรูปธรรมใก้ลเคียงกับการวางแผนการทำงาน รู้จักสร้างลำดับ คิดเป็นขั้นตอน สร้างจินตนาการ คิดเป็นระบบ (systematic) และมีเหตุมีผล (logical idea) การเรียนโปรแกรมในวัยต้น จึงมีความสำคัญเป็นฐานในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้น"


รศ.ยืน ภู่วรวรรณ (ที่ปรึกษาคิวบิกครีเอทีฟ)

การเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เหนือกว่าใคร

เราเชื่อว่าการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ไม่ควรเป็นเพียงการจับผู้เรียนผู้สอนมาใส่รวมในโปรแกรมประชุมออนไลน์แล้วจบ แต่โลกออนไลน์มีข้อได้เปรียบและข้อจำกัดที่แตกต่างจากห้องเรียนปกติมากมาย รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรเนื้อหา และเทคนิกวิธีการเรียนรู้ควรถูกคิดใหม่ทำใหม่จากศูนย์ และนั่นคือสิ่งที่คิวบิกครีเอทีฟทำ

ทั้งการปรับเนื้อหาให้มีชิ้นส่วนย่อยเล็กลง สามารถเรียนรู้ติดตามได้ง่ายในสภาพที่ผู้เรียนอาจไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนปกติ การเลือกและออกแบบสื่อการสอนต่างๆ ที่ดึงนำเอาจุดแข็งจากการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงผสมผสานโปรแกรมและเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ ตามแต่ละโอกาส คิวบิกครีเอทีฟบรรจงออกแบบทุกรายละเอียดให้กระบวนการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพที่สุดในทุกแง่มุม

เป็นการสอนสดผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับผู้สอนได้อย่างสะดวก ในอัตราส่วนผู้เรียนไม่เกิน 4 คนต่อผู้สอน 1 คน

ด้วยระบบออนไลน์ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถแบ่งปันหน้าจอกันได้โดยสะดวก ทำให้ผู้สอนสามารถช่วยดูการโค้ดดิ้งและแนะนำผู้เรียนได้ตรงจุด

รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้น้องได้ฝึกคิดแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์โปรแกรมด้วยตนเอง มากกว่าการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ให้ได้ผลงาน

สะดวกกว่าด้วยการเรียนแบบส่วนตัว

ทุกคอร์สใน Cubic Code Online เป็นคอร์สส่วนตัวที่ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและเวลาเรียนได้เอง จะเรียนเดี่ยวอย่างเข้มข้น หรือประหยัดกว่าด้วยการจัดกลุ่มสูงสุดถึง 4 คน

เรียนได้เร็ว ประหยัดเวลากว่า ไม่จำเป็นต้องรอเพื่อน

เลือกเวลาได้เอง สะดวก ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

เลือกเรื่องที่อยากเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอคอร์สเปิด

เลือกดูคอร์สใน Cubic Code Online

คุณสมบัติผู้สมัคร Cubic Code Online

 • มีอายุตามที่กำหนดในแต่ละคอร์ส
 • มีคอมพิวเตอร์ตามคุณสมบัติที่กำหนดเพื่อใช้ในการเรียนดังนี้
  • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ (คลิกเพื่อทดสอบ)
  • มีโปรแกรมเบราว์เซอร์ Safari, Chrome หรือ Edge เวอร์ชันล่าสุด
  • มีกล้อง ไมโครโฟน และหูฟัง
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วอย่างน้อย 50/20 Mbps
 • สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าเรียน
 • ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าเรียนตลอดระยะเวลาคอร์ส
 • ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ, นโยบายด้านเนื้อหาและค่านิยม และนโยบายความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกๆ คน รวมถึงกับเยาวชนที่มีข้อจำกัดพิเศษ โปรดศึกษาข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสิทธิพิเศษเพื่อลงทะเบียนคอร์ส Cubic Code Online ได้ที่เว็บไซต์ Cubic Universal Access Program

Cubic Scholarship Program

น้องๆ ที่มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนไม่เกินจำนวนที่กำหนดสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ Cubic Creative Camp โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากภูมิลำเนาทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ Cubic Scholarship Program

การจัดคอร์สรอบพิเศษ

หากผู้ปกครอง โรงเรียน สถาบัน หรือองค์กรใดต้องการจัดคอร์สรอบพิเศษเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ contact@cubiccreative.org