ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

การเติบโตเกิดขึ้นทุกวินาทีในค่ายแห่งนี้

คิวบิกครีเอทีฟบรรจงถักทอทุกรายละเอียดของค่ายนี้ ไม่ใช่แค่ช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น แต่คือทุกวินาทีในค่ายที่น้องๆ จะได้เติบโตและพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ ตั้งแต่การรับผิดชอบในกิจวัตรประจำวันของตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ไปจนถึงการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟและผู้ร่วมจัดทั้งหมด

การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวินาทีในค่ายแห่งนี้

จิตใจที่เข้มแข็ง

จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจ (Psychological Resilience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปสรรคที่ท้าทาย

ภายในค่ายนี้เรามุ่งเน้นให้ฝึกการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรูปแบบของปัญหาที่หลากหลาย และอาจมีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป โดยน้องๆ จะต้องฝึกวิเคราะห์ปัญหา เสนอทางแก้ไขอย่างหลากหลาย เลือกวิธีที่ดีที่สุด ลงมือปฏิบัติและประเมินผล ทั้งหมดนี้ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานท้าทายสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ความสนุกคือแรงกระตุ้น

ความสนุกสนานคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่สนุกสนานจะเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆ รู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ความท้าทายส่งผลให้เกิดเป็นความตั้งใจในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้

ระดับความยากง่าย

กิจกรรมในค่ายถูกออกแบบให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับน้องๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ หรือไม่ยากเกินไปจนท้อแท้

ด้วยเหตุนี้ คิวบิกครีเอทีฟจึงไม่อนุญาตให้ผู้สมัครขอจัดกลุ่มให้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากจะเป็นการตัดโอกาสทำให้ไม่ได้พบกับสมาชิกที่หลากหลาย

พลังกาย-พลังใจ

นอกจากความเข้มแข็งในจิตใจแล้ว กิจกรรมในค่ายนี้ยังจะท้าทายความแข็งแกร่งของน้องๆ ในด้านร่างกายให้มีพละกำลังและความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยจากทีมงานอย่างใกล้ชิด

ความมั่นใจในตนเอง

ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) ภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ภายใต้ดูแลของทีมงานอย่างใกล้ชิด และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

ฝึกการพึ่งพาตนเอง ด้วยการพึ่งพาตนเอง

ภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้ฝึกฝนการรับผิดชอบตนเองในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การเช็คอินที่สนามบิน การกรอกใบเข้าเมือง การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ หรือแม้แต่การสั่งอาหารกับชาวต่างชาติด้วยตนเอง โดยน้องๆ จะได้รับคำแนะนำและการดูแลจากทีมงานของเราอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ย่างก้าว ซึ่งเป็นโอกาสที่หาไม่ได้จากการเดินทางในค่ายซัมเมอร์อื่นๆ หรือทัวร์ท่องเที่ยว

เมื่อน้องๆ มีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองสำเร็จแล้ว ก็จะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจ และพร้อมที่จะรับผิดชอบภาระหน้าที่เหล่านั้นในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นอีก

การสื่อสารกับชาวต่างชาติ

นอกเหนือจากบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษของทีมงานนานาชาติในค่ายแห่งนี้แล้ว น้องๆ ยังจะมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นในสถานการณ์ต่างๆ ภายในค่ายแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยิ่งกว่าหลักไวยากรณ์หรือการอ่านเขียนที่อยู่ในห้องเรียนทั่วไป

อุ่นใจแม้ไกลบ้าน

แม้ว่าน้องๆ จะต้องเดินทางจากบ้านเป็นระยะทางที่ไกลและระยะเวลาที่นาน แต่ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมงานผู้มากประสบการณ์และพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ อย่างทันท่วงที บรรยากาศความอุ่นใจนี้จะยิ่งเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆ ของน้องและนำไปสู่ความมั่นใจในที่สุด

การใช้ชีวิตในสังคม

จะมีอะไรสำคัญไปกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข ค่ายนี้ฝึกฝนทักษะทางสังคม (Social Skills) โดยให้น้องๆ ได้สัมผัสกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงสามารถหาข้อสรุปเพื่อทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันในกลุ่มภายใต้ความแตกต่างเหล่านั้น

ความแตกต่างคือหนึ่งเดียว

เพราะพวกเราเชื่อในพลังของความหลากหลายที่จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่ายของคิวบิกครีเอทีฟจึงตั้งใจที่จะรับสมัครชาวค่ายจากหลากหลายโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ไปจนถึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่ต่างจากเรา

ด้วยเหตุนี้ คิวบิกครีเอทีฟจึงไม่อนุญาตให้ผู้สมัครขอจัดกลุ่มให้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากจะเป็นการตัดโอกาสทำให้ไม่ได้พบกับสมาชิกที่หลากหลาย

ทำงานเป็นทีม

ชาวค่ายจะต้องร่วมกันเสนอความคิดและดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันในทีม โดยกิจกรรมออกแบบไว้ให้น้องๆ ได้เผชิญปัญหาในการทำงานร่วมกัน ทั้งการประสานงาน หรือความเห็นที่ขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดคือการฝึกการทำงานที่ต้องเจอในชีวิตจริง

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค่ายนี้ยังปลูกฝังให้น้องๆ รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยบรรยากาศของความรักและเอาใจใส่ของพี่ๆ ทีมงาน ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการดำรงชีวิตที่น้องๆ จะต้องช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆ เป็นต้น

อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เพราะสังคมมนุษย์ไม่อาจอยู่ได้เพียงลำพัง ค่ายนี้จะปลูกฝังให้น้องๆ เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability) ผ่านกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้สัมผัสความงดงามของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ผ่านวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งผูกพัน ยิ่งหวงแหน

เราทุกคนอาจคุ้นเคยกับการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือเห็นความสำคัญจนกว่าเราจะมีโอกาสไดัใกล้ชิดกับความงดงามของธรรมชาติเหล่านั้น ค่ายนี้จะทำให้น้องๆ ได้สัมผัสและเข้าใจถึงความสำคัญของธรรมชาติที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ อันจะนำไปสู่ความตระหนักและทำให้น้องๆ พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมพัฒนาโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

ความพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้สัมผัสกับปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการทำการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นในเมืองนันทันผ่านการปฏิบัติจริงร่วมกับเกษตรกรท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

จิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่

แม้ในเมืองใหญ่ที่เจริญก้าวหน้าอย่างกรุงโอซาก้า น้องๆ ยังจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในแบบญี่ปุ่น ซึ่งจะปลูกจิตสำนึกให้กับน้องๆ ต่อไป

เราดูแลชาวค่ายอย่างไร?

หรือ สมัครเลย!

23 - 30 มีนาคม 2563
ณ กรุงโอซาก้าและนันทัน ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัคร ป.5 - ม.4 (12 คน)
ตรวจสอบอัตราพิเศษล่าสุดที่นี่

ไปสิงคโปร์กันไหม?

การผจญภัยแสนสนุกช่วงปิดเทอมนี้มีจัดที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเช่นเดียวกัน

ยังมีเรื่องค้างคาใจ?

เรายินดีตอบทุกคำถาม เพียงโทรศัพท์หาเราหรือส่งข้อความผ่านแบบฟอร์ม