ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

พร้อมแล้ว...มาลุยกันเลย!

คุณสมบัติผู้สมัคร Cubic Challenger Camp JP

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.5 - ม.4 อ้างอิงจากปีการศึกษา 2562
 • สำหรับผู้สนใจในระดับชั้นอื่นๆ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้การตัดสินของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด
 • ถือหนังสือเดินทางไทย หรือหนังสือเดินทางอื่นใดที่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อย่างน้อย 14 วัน และสามารถดูแลรักษาหนังสือเดินทางของตนเองได้ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
 • ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของค่าย
 • ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ, ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย และข้อมูลการเข้าถึงกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมรายการต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว

 • ค่าดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด (ยกเว้น Freestyle Adventure)
 • ค่าตั๋วรถไฟและรถบัสทั้งหมดในกิจกรรม (ยกเว้น Freestyle Adventure)
 • ที่พักตลอดช่วงระยะเวลากิจกรรม ณ กรุงโอซาก้า และเมืองนันทัน
 • ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียมไม่รวมรายการต่อไปนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป/กลับจากกรุงเทพฯ ตามอัตรา ณ วันลงทะเบียน (สายการบิน Thai Airways)
 • ค่าอาหารในช่วง Nature Adventure JPY 18,000 โดยชำระในวันลงทะเบียน และช่วง City Adventure ตามที่ชาวค่ายเลือกรับประทาน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
Basic Standard Premium
THB 39,000 THB 47,000 THB 65,000
บริการบันทึกภาพกิจกรรมทั่วไป
บริการรายงานการเคลื่อนไหวของชาวค่าย -
USB ประมวลภาพกิจกรรม -
บริการรับฝากเงินสดและควบคุมค่าขนม - -
บริการบันทึกภาพเฉพาะบุคคล - -
คะแนนสะสม PlayPoint 800 2,400 7,200
การเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียน - ฟรี ฟรี
การยกเลิกและขอคืนเงิน - THB 20,000 THB 5,000
(จำนวนจำกัด)

พิเศษ! ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คนเพื่อรับส่วนลด 30,000 บาท
สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อรับส่วนลด

คลิกที่รุ่นที่สนใจเพื่อไปยังหน้าลงทะเบียนออนไลน์ด้วยระบบ PlayPass

รุ่นที่ 5 (23 - 30 มีนาคม 2563)

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00
(มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

ตารางกิจกรรม

ตารางนี้แสดงเฉพาะกิจกรรมหลักในช่วงเช้า บ่าย และคํ่า กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุสุดวิสัย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 1 Check-in Flight to Osaka
วันที่ 2 Train to Nantan Welcoming Session Recreational Activity
วันที่ 3 The Farm / The Cooking The Crafting Power of Senses
วันที่ 4 The Forest / The Cooking The Crafting River of Life
วันที่ 5 Power of Empathy Train to Osaka Recreational Activity
วันที่ 6 Power of Choices The Great Osaka Race Osaka Family Dinner Visit
วันที่ 7 Freestyle Adventure Cooking Challenge
วันที่ 8 Retrospective Session Train to Airport Flight to Bangkok

กำหนดการรุ่นที่ 5 (23 - 30 มีนาคม 2563)

 • เช็คอินในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (จะมีการยืนยันเวลาอีกครั้ง)
 • รับชาวค่ายกลับในช่วงคืนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 หรือเช้ามืดวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (จะมีการยืนยันเวลาอีกครั้ง)
 • กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดกว้างให้กับเยาวชนทุกๆ คน รวมถึงกับเยาวชนที่มีข้อจำกัดพิเศษ โปรดศึกษาข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับสิทธิพิเศษเพื่อลงทะเบียน Cubic Challenger Camp ในอัตราพิเศษได้จาก Cubic Universal Access Program

การลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ

หากโรงเรียน สถาบัน หรือองค์กรใดต้องการลงทะเบียนเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้ที่ contact@cubiccreative.org

การจัดค่ายรอบพิเศษ

คิวบิกครีเอทีฟสามารถจัด Cubic Challenger Camp JP เป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองประสงค์ได้ โดยต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนขั้นต่ำตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ

คิวบิกครีเอทีฟมีบริการรับและส่งน้องๆ พร้อมอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้เครื่องมือสื่อสาร

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของค่าย ชาวค่ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ในช่วง Nature Adventure สำหรับในช่วง City Adventure ชาวค่ายสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารส่วนบุคคลได้ โดยต้องรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์นั้นด้วยตนเอง

Freestyle Adventure

ในช่วง Freestyle Adventure ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง หากผู้ปกครองประสงค์ให้ทีมงานดูแลชาวค่ายในช่วงเวลาดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายของทีมงานเพิ่มเติม เช่น การเดินทาง หรือตั๋วเข้าชมสถานที่ โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนผ่านระบบ PlayPass

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าย หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทะเบียนหรือการชำระเงิน โปรดติดต่อเรา