ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ร่วมงานกับคิวบิกครีเอทีฟ

คิวบิกครีเอทีฟยินดีต้อนรับผู้ที่พร้อมจะมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุก...มาก กับตำแหน่งงานในด้านต่างๆ ด้านล่างนี้คือตำแหน่งและรายละเอียดงานที่เรากำลังเปิดรับสมัคร โดยผู้สนใจสามารถสมัครงานโดยส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งงานที่สนใจมาที่อีเมล contact@cubiccreative.org

สำหรับน้องๆ นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา หากต้องการมาร่วมทำค่ายกับเรา ดูรายละเอียดที่ Cubic Staff Program

เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์

คิวบิกครีเอทีฟ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติจริง และใช้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจสู่การเรียนรู้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์หลักของคิวบิกครีเอทีฟคือค่ายพักแรมช่วงปิดเทอมภายใต้แบรนด์คิวบิกครีเอทีฟให้กับบุคคลทั่วไป เช่น Cubic Creative Camp และบริการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์สำหรับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ในช่วงเวลาอื่นๆ

นอกเหนือจากนี้แล้วคิวบิกครีเอทีฟยังมีหน่วยธุรกิจย่อยภายใต้แบรนด์ ปาดับปา เป็นหน่วยธุรกิจที่ให้บริการด้านการผลิตสื่อดิจิตอล เช่นการบันทึกภาพ การผลิตวิดีโอ งานนำเสนอ หรือกราฟฟิก โดยเป็นการสนับสนุนการทำงานภายในของคิวบิกครีเอทีฟ พร้อมๆ กับการให้บริการกับลูกค้าองค์กรภายนอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและประวัติความเป็นมาได้ที่หน้า เกี่ยวกับคิวบิกครีเอทีฟ หรือ เว็บไซต์ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีคิวบิกครีเอทีฟ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานต่างๆ ที่รับสมัครด้านล่างนี้ แล้วส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่ contact@cubiccreative.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 083 159 0777 (11:00 - 19:00), Facebook หรือ Twitter ของเรา

Chief Operating Officer

ลงประกาศเมื่อ 01/12/62

ลักษณะงาน

 • สัญญาจ้าง
 • รายงานตรงต่อ Chief Executive Officer เพื่อรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติการทั่วไปของคิวบิกครีเอทีฟในส่วนงานปฏิบัติการ การให้บริการ การจัดการทั่วไป การเงิน และทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อทิศทางและวิสัยทัศน์ของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ในส่วนการให้บริการ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของคิวบิกครีเอทีฟ และสร้างความยั่งยืนของแบรนด์และการเงินของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ในส่วนงานการจัดการทั่วไป และการเงิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างและดูแลระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน หาจุดบกพร่องและสามารถแก้ไขหรือพัฒนากระบวนการทำงานภายในได้
 • ในส่วนงานทรัพยากรบุคคล จะต้องวางรากฐานของความต่อเนื่องและความมั่นคงของทรัพยากรบุคคลของคิวบิกครีเอทีฟ ทั้งในส่วนของบุคลากรทั่วไปและอาสาสมัครเยาวชน
 • เนื่องจากยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงยังมีความจำเป็นต้องรับผิดชอบงานปฏิบัติการในระดับเล็กบางส่วนที่ยังไม่มีบุคลากรรับผิดชอบเต็มเวลาด้วยตนเอง
 • ไม่กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน สามารถดูแลรับผิดชอบเวลางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถหรือประสบการณ์ในส่วนหนึ่งส่วนใดที่ต้องรับผิดชอบอย่างน้อย 3 ปี (หากมีมากกว่า 1 อย่างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • การจัดการทั่วไป
  • การบริการ (หรืองานที่ใกล้เคียง เช่นการขาย)
  • การเงิน
  • งานทรัพยากรบุคคล
  • การศึกษา
  • ทำงานในองค์กรที่มีลักษณะหรือวัฒนธรรมองค์กรคล้ายกับคิวบิกครีเอทีฟ
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถหาจุดบกพร่องและแนวทางการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารกับทีมในองค์กรให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือกระบวนความคิดไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
 • มีความเข้ากับวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นความสนุกสนานแต่มีประสิทธิภาพของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ชอบงานที่ท้าทายความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กร
 • คนที่รักในความสนุกและการเรียนรู้

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • หุ้นของคิวบิกครีเอทีฟเมื่อทำงานครบระยะเวลาสัญญาตามที่ตกลง และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามตกลง
 • มีอาหารกลางวัน
 • สามารถเบิกค่าโทรศัพท์ได้ 600 บาท/เดือน
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 30,000 บาท/ปี
 • ไม่มีการบันทึกเวลาทำงาน/วันลาแบบบริษัททั่วไป สามารถวางแผนการลาติดต่อเป็นระยะเวลาหลายวันได้ ตราบเท่าที่ยังสามารถจัดการหน้าที่ได้
 • มีงบสำหรับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 54,000 บาทเมื่อทำงานครบ 1 ปี (สัญญา 3 ปี)

Sales and Customer Services Officer

ลงประกาศเมื่อ 01/12/62

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ทำหน้าที่ดูแลงานขายและการบริการลูกค้า ทั้งลูกค้าผู้ปกครอง และลูกค้าองค์กร
 • รับผิดชอบช่องทางการติดต่อกับลูกค้าในสื่อต่างๆ เช่นโทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า หรือที่เกิดจากการปฏิบัติงานของทีมงานส่วนอื่นๆ กับลูกค้า
 • จะต้องร่วมรับผิดชอบงานทางด้านสวัสดิการและการประสานงานในโครงการค่ายของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ไม่กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน สามารถดูแลรับผิดชอบเวลางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • รักงานบริการ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการบริการที่ดี
 • มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อ ประสานงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีศิลปะในการพูดคุยเจรจา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • รักงานบริการ
 • ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มีทักษะทางด้านสังคม
 • มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อ ประสานงาน
 • รักสนุก ร่าเริง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้)

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 16,000 - 22,000 บาทต่อเดือน (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) หรือ 12,000 - 16,000 บาท (ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี) พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • มีนโยบายการประเมินผลและปรับอัตราเงินเดือนสูงสุด 3.5% ทุก 3 เดือน
 • มีอาหารกลางวัน
 • สามารถเบิกค่าโทรศัพท์ได้ 600 บาท/เดือน
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 30,000 บาท/ปี
 • ไม่มีการบันทึกเวลาทำงาน/วันลาแบบบริษัททั่วไป สามารถวางแผนการลาติดต่อเป็นระยะเวลาหลายวันได้ ตราบเท่าที่ยังสามารถจัดการหน้าที่ได้
 • มีงบสำหรับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 54,000 บาทเมื่อทำงานครบ 1 ปี (สัญญา 3 ปี)

Activity Designer and Organizer

ลงประกาศเมื่อ 01/12/62

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในสไตล์ของคิวบิกครีเอทีฟ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ค่ายแบรนด์ของคิวบิกครีเอทีฟ และโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรอื่นๆ
 • ความรับผิดชอบครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ (design) กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความสนุกสนาน ไปจนถึงการจัดการ (organize) กิจกรรมให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา และใช้งบประมาณหรือทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ไม่กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน สามารถดูแลรับผิดชอบเวลางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักสนุก
 • มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อ ประสานงาน
 • หากมีความชอบ/สนใจ (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้) ในหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เกม (ทั้งเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมกระดาน หรือเกมการ์ดต่างๆ)
  • การออกแบบเกม
  • กระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษา
  • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่รักสนุก ชอบเล่นเกม
 • คนที่ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • คนที่ชอบแก้ปัญหา
 • คนที่ไม่ชอบทำงานเดิมซ้ำๆ นานๆ เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนสลับไปงานอื่นๆ เช่นไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโครงการ
 • คนที่รักสนุก

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) หรือ 15,000 - 25,000 บาท (ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี) พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • มีนโยบายการประเมินผลและปรับอัตราเงินเดือนสูงสุด 3.5% ทุก 3 เดือน
 • มีอาหารกลางวัน
 • สามารถเบิกค่าโทรศัพท์ได้ 600 บาท/เดือน
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 30,000 บาท/ปี
 • ไม่มีการบันทึกเวลาทำงาน/วันลาแบบบริษัททั่วไป สามารถวางแผนการลาติดต่อเป็นระยะเวลาหลายวันได้ ตราบเท่าที่ยังสามารถจัดการหน้าที่ได้
 • มีงบสำหรับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 54,000 บาทเมื่อทำงานครบ 1 ปี (สัญญา 3 ปี)

Software Engineer

ลงประกาศเมื่อ 01/12/62

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ร่วมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการซอฟต์แวร์อินเทอร์แอคทีฟและเกมที่ใช้ในโครงการค่ายหรือกิจกรรมทางด้านการศึกษาต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ (ตัวอย่าง: 1 2 3)
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า และจะมีการให้หยุดชดเชย
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์ม HTML/CSS/JS และ/หรือ iOS
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง (เสิร์ชเก่ง)
 • หากมีประสบการณ์ในหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Augmented Reality (AR)
  • Elm
  • Elixir
  • Swift
  • Firebase
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ชอบงานพัฒนาซอฟต์แวร์
 • คนที่ไม่ชอบทำงานเดิมซ้ำๆ นานๆ เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนสลับไปงานอื่นๆ เช่นไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโครงการ
 • คนที่รักสนุก

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่ชอบการเขียนโปรแกรม
 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) หรือ 15,000 - 25,000 บาท (ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี) พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • มีนโยบายการประเมินผลและปรับอัตราเงินเดือนสูงสุด 3.5% ทุก 3 เดือน
 • มีอาหารกลางวัน
 • สามารถเบิกค่าโทรศัพท์ได้ 600 บาท/เดือน
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 30,000 บาท/ปี
 • ไม่มีการบันทึกเวลาทำงาน/วันลาแบบบริษัททั่วไป สามารถวางแผนการลาติดต่อเป็นระยะเวลาหลายวันได้ ตราบเท่าที่ยังสามารถจัดการหน้าที่ได้
 • มีงบสำหรับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 54,000 บาทเมื่อทำงานครบ 1 ปี (สัญญา 3 ปี)

Driver and Assistant Officer

ลงประกาศเมื่อ 20/12/62

ลักษณะงาน

 • งานประจำ เข้างานเป็นกะ
 • ขับรถยนต์รับส่งผู้บริหาร ที่ปรึกษา และทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ หรือขับรถเพื่อส่งของหรือเอกสาร
 • พิมพ์และเดินเอกสารธุรการทั่วไป
 • อัตราส่วนงานขับรถและธุรการประมาณ 80/20
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้า และคิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริเวณเกษตรนวมินทร์ตัดเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างน้อย 1 ปี (เช่น ขับรถรับส่งผู้บริหาร, ขับรถส่งของ หรือขับรถแท็กซี่)
 • หากมีความสามารถในการพิมพ์หรือใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 14,000 - 16,000 บาทต่อเดือนในกรณีที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี หรือ 10,000 - 14,000 บาท พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • มีที่พักเป็นอพาร์ทเม้นท์แบบส่วนตัวให้เมื่อทำงานครบ 3 เดือน
 • มีอาหารกลางวัน
 • มีนโยบายการประเมินผลและปรับอัตราเงินเดือนสูงสุด 3.5% ทุก 3 เดือน
 • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 30,000 บาท/ปี