ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ร่วมงานกับคิวบิกครีเอทีฟ

คิวบิกครีเอทีฟยินดีต้อนรับผู้ที่พร้อมจะมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุก...มาก กับตำแหน่งงานในด้านต่างๆ ด้านล่างนี้คือตำแหน่งและรายละเอียดงานที่เรากำลังเปิดรับสมัคร โดยผู้สนใจสามารถสมัครงานโดยส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งงานที่สนใจมาที่อีเมล contact@cubiccreative.org

สำหรับน้องๆ นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา หากต้องการมาร่วมทำค่ายกับเรา ดูรายละเอียดที่ Cubic Staff Program

เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์

คิวบิกครีเอทีฟ เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติจริง และใช้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจสู่การเรียนรู้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์หลักของคิวบิกครีเอทีฟคือค่ายพักแรมช่วงปิดเทอมภายใต้แบรนด์คิวบิกครีเอทีฟให้กับบุคคลทั่วไป เช่น Cubic Creative Camp และบริการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์สำหรับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ในช่วงเวลาอื่นๆ

นอกเหนือจากนี้แล้วคิวบิกครีเอทีฟยังมีหน่วยธุรกิจย่อยภายใต้แบรนด์ ปาดับปา เป็นหน่วยธุรกิจที่ให้บริการด้านการผลิตสื่อดิจิตอล เช่นการบันทึกภาพ การผลิตวิดีโอ งานนำเสนอ หรือกราฟฟิก โดยเป็นการสนับสนุนการทำงานภายในของคิวบิกครีเอทีฟ พร้อมๆ กับการให้บริการกับลูกค้าองค์กรภายนอก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและประวัติความเป็นมาได้ที่หน้า เกี่ยวกับคิวบิกครีเอทีฟ หรือ เว็บไซต์ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีคิวบิกครีเอทีฟ

สวัสดิการของคิวบิกครีเอทีฟ

นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว ทีมงานประจำทุกคนยังจะได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมในด้านต่างๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

ข้อมูลสำหรับช่วง มิ.ย. 64 - พ.ค. 65 โดยสวัสดิการเหล่านี้จะประกาศเป็นปีต่อปีโดยจะประกาศทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี รายละเอียดบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลโดยสังเขป ข้อมูลฉบับเต็มสามารถขอดูได้ในขั้นตอนการสมัครงาน

อาหารกลางวัน

คิวบิกครีเอทีฟจะจัดเตรียมอาหารกลางวันที่สำนักงานของคิวบิกครีเอทีฟ (Cubic Creative PlayCube) ทุกวันทำงาน

รักษาพยาบาล

ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ประกันสังคมอีก 30,000 บาทต่อปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ขอรับเงินสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้สูงสุด 54,000 บาทต่อ 3 ปี

กิจกรรมบันเทิงและท่องเที่ยว

เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวได้สูงสุด 5,000 บาทต่อไตรมาส

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

สามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานต่างๆ ที่รับสมัครด้านล่างนี้ แล้วส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาที่ contact@cubiccreative.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 083 159 0777 (11:00 - 19:00), Facebook หรือ Twitter ของเรา

Sales and Customer Services Manager

ลงประกาศเมื่อ 27/12/64

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ทำหน้าที่ดูแลงานขายและการบริการลูกค้า ทั้งลูกค้าผู้ปกครอง และลูกค้าองค์กร
 • รับผิดชอบออกแบบและจัดการระบบช่องทางการติดต่อกับลูกค้าในสื่อต่างๆ เช่นโทรศัพท์ อีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า หรือที่เกิดจากการปฏิบัติงานของทีมงานส่วนอื่นๆ กับลูกค้า
 • จะต้องร่วมรับผิดชอบงานทางด้านสวัสดิการและการประสานงานในโครงการค่ายของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ไม่กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน สามารถดูแลรับผิดชอบเวลางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • รักงานบริการ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการบริการที่ดี
 • มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อ ประสานงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงานที่ดีขึ้นได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมีศิลปะในการพูดคุยเจรจา
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ในสายงานบริการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • รักงานบริการ
 • ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน มีทักษะทางด้านสังคม
 • มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อ ประสานงาน
 • รักสนุก ร่าเริง สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคิวบิกครีเอทีฟ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ)

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายกลางของคิวบิกครีเอทีฟ

Activity Designer and Organizer

ลงประกาศเมื่อ 27/12/64

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในสไตล์ของคิวบิกครีเอทีฟ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ค่ายแบรนด์ของคิวบิกครีเอทีฟ และโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรอื่นๆ
 • ความรับผิดชอบครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ (design) กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความสนุกสนาน ไปจนถึงการจัดการ (organize) กิจกรรมให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา และใช้งบประมาณหรือทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ไม่กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน สามารถดูแลรับผิดชอบเวลางานของตนเองได้ตามความเหมาะสม
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักสนุก
 • มีความสามารถในการจัดการ ติดต่อ ประสานงาน
 • หากมีความชอบ/สนใจ (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้) ในหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เกม (ทั้งเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ เกมกระดาน หรือเกมการ์ดต่างๆ)
  • การออกแบบเกม
  • กระบวนการเรียนรู้ การจัดการศึกษา
  • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่รักสนุก ชอบเล่นเกม
 • คนที่ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • คนที่ชอบแก้ปัญหา
 • คนที่ไม่ชอบทำงานเดิมซ้ำๆ นานๆ เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนสลับไปงานอื่นๆ เช่นไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโครงการ
 • คนที่รักสนุก

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) หรือ 15,000 - 25,000 บาท (ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี) พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายกลางของคิวบิกครีเอทีฟ

Software Engineer

ลงประกาศเมื่อ 27/12/64

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ร่วมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการซอฟต์แวร์อินเทอร์แอคทีฟและเกมที่ใช้ในโครงการค่ายหรือกิจกรรมทางด้านการศึกษาต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ (ตัวอย่าง: 1 2 3)
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า และจะมีการให้หยุดชดเชย
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์ม HTML/CSS/JS และ/หรือ iOS
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง (เสิร์ชเก่ง)
 • หากมีประสบการณ์ในหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Swift
  • Firebase
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ชอบงานพัฒนาซอฟต์แวร์
 • คนที่ไม่ชอบทำงานเดิมซ้ำๆ นานๆ เพราะจะต้องมีการเปลี่ยนสลับไปงานอื่นๆ เช่นไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโครงการ
 • คนที่รักสนุก

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่ชอบการเขียนโปรแกรม
 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน (ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) หรือ 20,000 - 30,000 บาท (ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี) พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายกลางของคิวบิกครีเอทีฟ

Software UI & UX Designer

ลงประกาศเมื่อ 27/12/64

ลักษณะงาน

 • งานประจำ
 • ร่วมงานในผลิตภัณฑ์ PlayPass CRM ของคิวบิกครีเอทีฟ (https://playpass.cubiccreative.org), เกมอินเทอร์แอคทีฟที่ใช้ประกอบในค่ายเยาวชนของคิวบิกครีเอทีฟ และผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาอื่นที่ยังไม่มีการประกาศสู่สาธารณะ
 • ต้องแบ่งเวลางานบางส่วนในการช่วยเหลือคิวบิกครีเอทีฟส่วนกลางเกี่ยวกับงานกราฟฟิกทั่วไปอื่นๆ เช่นสื่อประชาสัมพันธ์
 • รับผิดชอบออกแบบและกำหนดทิศทางส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ของผู้ใช้ในแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
 • ไม่กำหนดเวลาเข้า-ออกงาน
 • อาจมีงานที่ต้องออกนอกสถานที่ ค้างแรมนอกสถานที่เป็นระยะเวลาหลายวัน และอาจต้องทำงานในวันหยุด แต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า
 • สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยงามวงศ์วาน 44 (ตรงข้าม ม.เกษตร ฝั่งงามวงศ์วาน)

คุณสมบัติ

 • มีความสามารถด้านการออกแบบ User Interface / User Experience
 • มีความสามารถในการใช้ภาษา HTML / CSS
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถหาคำตอบได้ด้วยตนเอง (เสิร์ชเก่ง)
 • หากมีความชอบ/สนใจ (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้) ในหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Responsive Web Design
  • Gamification / Game Design
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน (จบใหม่ได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทักษะความสามารถ)

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่ชอบทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ นานๆ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องสลับไปทำโครงการย่อยอื่นๆ เป็นช่วงๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโครงการ
 • ผู้ที่ชอบความท้าทาย ชอบแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ไขหรือปัญหาหรือหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

งานนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • คนที่ต้องการทำงานโครงการเดียวเป็นระยะเวลานานๆ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
 • คนที่มีภาระที่ต้องกลับบ้านทุกวัน เนื่องจากอาจมีงานจัดกิจกรรมที่ต้องพักแรมนอกสถานที่เป็นระยะๆ

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก ไม่พิจารณาจากสถาบันหรือผลการศึกษา
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายกลางของคิวบิกครีเอทีฟ