ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

กิจกรรมวิทยาการคำนวณ

เรียนรู้เรื่องวิทยาการคำนวณผ่านสารพัดกิจกรรมที่เน้นให้น้องๆ ได้ทดลองปฏิบัติจริงให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆ ที่อาจอธิบายได้ยากอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถันแล้วแกล้มด้วยความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด

Jigsaw Puzzle

กิจกรรมเกมแนวอันปลั๊กที่ให้น้องๆ จะต้องแข่งขันในมินิเกมต่างๆ ที่จะท้าทายสมองในการจัดการข้อมูลต่างๆ มากมาย เพื่อให้ได้รู้จักกับขั้นตอนวิธี (algorithm) และอรรถศาสตร์ (semantics) ในความหมายของวิทยาการคำนวณ โดยกิจกรรมจะเน้นให้น้องๆ ได้ทดลองแก้ปัญหาและเรียนรู้ความสำคัญของสองสิ่งนี้ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวข้อการเรียนรู้: ขั้นตอนวิธี (algorithm), อรรถศาสตร์ (semantics)

ช่วงชั้นที่เหมาะสม: ป.4-ม.6   เวลา: 2-3 ชม.   ภาษา: ไทย/อังกฤษ   ค่าใช้จ่าย: ฿฿

Operation Robotics

เพลิดเพลินกับสารพัดมินิเกมที่น้องๆ ต้องแก้ปัญหาต่างๆ มากมาย โดยในกระบวนการแก้ปัญหานี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของลำดับขั้นของคำสั่ง (sequencing) ในขั้นตอนวิธี (algorithm) ในความหมายของวิทยาการคำนวณ โดยกิจกรรมจะเน้นให้น้องๆ ได้เห็นปัญหาว่าการวางแผนลำดับขั้นที่ผิดพลาดจะทำให้เกิดปัญหาได้อย่างไร

หัวข้อการเรียนรู้: ลำดับขั้นของคำสั่ง (sequencing), ขั้นตอนวิธี (algorithm)

ช่วงชั้นที่เหมาะสม: ป.4-ม.6   เวลา: 1-2 ชม.   ภาษา: ไทย/อังกฤษ   ค่าใช้จ่าย: ฿

Binary Bitmap

กิจกรรมเกมที่น้องๆ จะต้องแข่งขันกันสื่อสารระหว่างกันโดยใช้ข้อมูลไบนารี่ (binary) ที่มีเพียงเลข 0 และ 1 แบบเดียวกับการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจกระบวนการจัดการข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และเรียนรู้ถึงกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการนำข้อมูลที่เรียบง่ายนี้ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อน

>หัวข้อการเรียนรู้: เลขฐานสอง (binary), การจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์

ช่วงชั้นที่เหมาะสม: ป.4-ม.6   เวลา: 1-2 ชม.   ภาษา: ไทย/อังกฤษ   ค่าใช้จ่าย: ฿

Conditional Cards

กิจกรรมเกมแนวอันปลั๊กที่ให้น้องๆ จะต้องใช้การสร้างเงื่อนไข (condition) เพื่อปรับเปลี่ยนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างหลากหลาย น้องๆ จะได้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เงื่อนไขในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลต่างๆ ได้ อันจะนำไปสู่การออกแบบเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข

หัวข้อการเรียนรู้: เงื่อนไข (condition), ผังงาน (flowchart)

ช่วงชั้นที่เหมาะสม: ป.4-ม.6   เวลา: 1-2 ชม.   ภาษา: ไทย/อังกฤษ   ค่าใช้จ่าย: ฿฿

The Envelope

กิจกรรมเกมแนวอันปลั๊กที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักกับตัวแปร (variables) รวมถึงการใช้ตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเรื่องวิทยาการคำนวณ

หัวข้อการเรียนรู้: ตัวแปร (variables)

ช่วงชั้นที่เหมาะสม: ป.4-ม.6   เวลา: 1-2 ชม.   ภาษา: ไทย/อังกฤษ   ค่าใช้จ่าย: ฿฿

เลือกดูแคตตาล็อกกิจกรรมในหมวดหมู่อื่นๆ ที่มีให้เลือกจัดเป็นค่ายได้ดั่งใจ

หรือจะเลือกจากแพ็กเกจที่เราจัดไว้ในราคาสุดประหยัดก็ย่อมได้

ไม่พบกิจกรรมที่ต้องการ? โปรดติดต่อเราเพื่อรับบริการออกแบบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด

มีบริการเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง?

หรือ ติดต่อขอใบเสนอโครงการ