ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

Cubic Universal Access Program

คิวบิกครีเอทีฟ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าถึงศักยภาพที่ทุกคนมีแตกต่างกัน และความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้เกิดการผสมผสานทักษะ ความคิด และความเชื่อสู่การพัฒนาของสังคม คิวบิกครีเอทีฟจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถเปิดโอกาสให้คนสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุดและมีข้อจำกัดที่น้อยที่สุด

ที่มาของโครงการ

นับตั้งแต่ปี 2552 คิวบิกครีเอทีฟเริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ และการเข้าถึง (Safety, Health and Accessiblity) ควบคู่กับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ของค่ายที่จะสามารถเข้าใจการดูแลความปลอดภัย ความเสี่ยง และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเยาวชนผู้เข้าร่วมก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในมุมมองของคิวบิกครีเอทีฟ เราเชื่ออย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงความจริงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาจมีข้อจำกัดต่างๆ ได้พิจารณาข้อมูลเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาในปี 2555 คิวบิกครีเอทีฟเป็นผู้จัดกิจกรรมเยาวชนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีการให้ข้อมูลเหล่านี้

นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าทุกๆ กิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มคนในสังคมที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น คิวบิกครีเอทีฟได้ริเริ่มโครงการ Cubic Universal Access Program ขึ้นในปี 2556 เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมของเราด้วยอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษที่สอดคล้องและคุ้มค่ากับผู้เข้าร่วมที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านั้น

คิวบิกครีเอทีฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Cubic Universal Access Program จะเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาพกว้างของสังคมไทยที่มีต่อการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดเหล่านี้ ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และความสนุกสนานอย่างที่คนอื่นๆ ได้รับ

คุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิ์

  1. มีข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในโครงการที่สมัครว่าสามารถขอรับสิทธิ์ส่วนลดได้
  2. มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง
  3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณสมบัติที่โครงการนั้นๆ ระบุไว้

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์

  1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ และข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดังกล่าว
  2. ติดต่อคิวบิกครีเอทีฟโดยแจ้งโครงการที่ต้องการเข้าร่วม ลักษณะข้อจำกัดที่มี ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่ทำให้ทีมงานได้ทราบถึงข้อจำกัดเหล่านั้น และข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับมายังอีเมล contact@cubiccreative.org
  3. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีขั้นตอนการตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์ การตรวจสอบทางการแพทย์ โดยทีมงานจะติดต่อกลับไปยังที่ติดต่อที่ได้รับ
  4. อนึ่ง คิวบิกครีเอทีฟขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ Cubic Universal Access Program แต่เพียงผู้เดียว

โครงการที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

โครงการ อัตราปกติ อัตราพิเศษ ข้อมูลการเข้าถึง/เงื่อนไข
Cubic Code Online ตามแต่ละคอร์ส ส่วนลด 50% -

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม