ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ในปัจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยกว่า 8,000 คน1 และจากสถิติของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีตัวเลขอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ ปัจจุบันมีมูลนิธิและองค์กรต่างๆ มากมายในประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อ ไปจนถึงการสร้างความเข้าใจและยอมรับจากสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะนำไปสู่รอยยิ้มของผู้คนและครอบครัวอีกนับไม่ถ้วน

ในโอกาสวันเอดส์โลกปีนี้ คิวบิกครีเอทีฟอยากขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆ ของเรา มารวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรเหล่านี้ โดยคิวบิกครีเอทีฟจะสมทบเงินบริจาคอีก 1 เท่าตัว2 จากยอดบริจาคทั้งหมดตลอดเดือนธันวาคม 2560 นี้

พร้อมกันนี้เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจของเรา คิวบิกครีเอทีฟจะมอบ 1,000 PlayPoint3 หรือสิทธิพิเศษในการลงทะเบียนในอัตราพิเศษ4 เพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมครั้งต่อไปให้กับสมาชิก PlayPass ที่ร่วมบริจาคตามจำนวนที่กำหนด

ทุกการบริจาค 1 บาท เราจะสมทบเพิ่มเป็น 2 บาท

เลือกบริจาคให้ 1 ใน 4 องค์กรต่อไปนี้

ทั้ง 4 องค์กรเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประกาศกระทรวงการคลัง ยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สภากาชาดไทย

ไทยพาณิชย์ 045-2-48899-3

หรือ บริจาคออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)

กรุงเทพ 201-3-01324-4
กรุงไทย 167-6-00662-1
กรุงศรีฯ 011-0-06153-6
กสิกรไทย 008-1-09766-6
ไทยพาณิชย์ 003-3-10443-3

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทนํ้าพุ)

กรุงเทพ 289-0-84697-1
กรุงไทย 129-0-10020-9
กรุงศรีฯ 111-1-47300-7
กสิกรไทย 174-2-39000-0
ธนชาต 340-2-14976-7
ทหารไทย 304-2-41277-9
ไทยพาณิชย์ 579-2-33730-7

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพ 188-0-63366-2
กรุงไทย 141-1-54624-5
กรุงศรีฯ 312-1-19274-9
กสิกรไทย 726-2-44888-0
ทหารไทย 026-2-48266-4
ไทยพาณิชย์ 319-2-81185-2

แล้วจึงส่งหลักฐานการบริจาคเงินให้กับเราผ่านอีเมล contact@cubiccreative.org หรือผ่านหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิวบิกครีเอทีฟจะบริจาคสมทบตามจำนวนสูงสุด 3,000 บาทต่อครอบครัว2 รวมสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ

สำหรับสมาชิก PlayPass โปรดระบุ PlayPass ID (ที่อยู่อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน) ในอีเมลเพื่อรับคะแนนสะสมหรือสิทธิ์ในการลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00 (มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

  1. ข้อมูลจากของ UNAIDS - http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand
  2. จำกัดยอดการบริจาคสมทบสูงสุด 3,000 บาทต่อครอบครัวที่เป็นสมาชิก PlayPass ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับคิวบิกครีเอทีฟ หรือ 500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป รวมยอดบริจาคสมทบสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ หลักฐานการบริจาคต้องเป็นในนามบุคคลธรรมดา และลงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมทบเงินบริจาคที่หลักฐานไม่ชัดเจน และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริจาคสมทบของคิวบิกครีเอทีฟจะทำร่วมกันในนามนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น กรรมการ และทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ ให้แก่สภากาชาดไทย
  3. สำหรับครอบครัวสมาชิก PlayPass ที่มียอดบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1,000 PlayPoint เพื่อใช้แทนส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท ในการสมัครกิจกรรมครั้งต่อไปของคิวบิกครีเอทีฟ
  4. สำหรับครอบครัวสมาชิก PlayPass ที่มียอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนโครงการ Cubic Creative Camp 18 (Starter) ในอัตรา 6,900 บาท, Cubic Creative Camp 18 (Junior/Master) ในอัตรา 12,900 บาท และ Cubic Challenger Camp JP 2 ในอัตรา 95,000 บาท อัตราพิเศษมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามเงื่อนไขล่วงหน้า