ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ในปัจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยกว่า 8,000 คน1 และจากสถิติของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีตัวเลขอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ ปัจจุบันมีมูลนิธิและองค์กรต่างๆ มากมายในประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อ ไปจนถึงการสร้างความเข้าใจและยอมรับจากสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะนำไปสู่รอยยิ้มของผู้คนและครอบครัวอีกนับไม่ถ้วน

ในโอกาสวันเอดส์โลกปีนี้ คิวบิกครีเอทีฟอยากขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆ ของเรา มารวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรเหล่านี้ โดยคิวบิกครีเอทีฟจะสมทบเงินบริจาคอีก 1 เท่าตัว2 จากยอดบริจาคทั้งหมดตลอดเดือนธันวาคม 2559 นี้

เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจของเรา คิวบิกครีเอทีฟจะมอบ 1,000 PlayPoint (สามารถใช้แทนเงินสด 1,000 บาท) เพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมครั้งต่อไปให้กับทุกๆ ครอบครัวที่ร่วมบริจาค3

ทุกการบริจาค 1 บาท เราจะสมทบเพิ่มเป็น 2 บาท

เลือกบริจาคให้ 1 ใน 4 องค์กรต่อไปนี้

ทั้ง 4 องค์กรเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประกาศกระทรวงการคลัง ยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สภากาชาดไทย

ไทยพาณิชย์ 045-2-88000-6

หรือ บริจาคออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)

กรุงเทพ 201-3-01324-4
กรุงไทย 167-6-00662-1
กรุงศรีฯ 011-0-06153-6
กสิกรไทย 008-1-09766-6
ไทยพาณิชย์ 003-3-10443-3

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทนํ้าพุ)

กรุงเทพ 289-0-84697-1
กรุงไทย 129-0-10020-9
กรุงศรีฯ 111-1-47300-7
กสิกรไทย 174-2-39000-0
ธนชาต 340-2-14976-7
ทหารไทย 304-2-41277-9
ไทยพาณิชย์ 579-2-33730-7

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพ 188-0-63366-2
กรุงไทย 141-1-54624-5
กรุงศรีฯ 312-1-19274-9
กสิกรไทย 726-2-44888-0
ทหารไทย 026-2-48266-4
ไทยพาณิชย์ 319-2-81185-2

แล้วจึงส่งหลักฐานการบริจาคเงินให้กับเราผ่านอีเมล contact@cubiccreative.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คิวบิกครีเอทีฟจะบริจาคสมทบตามจำนวนสูงสุด 3,000 บาทต่อครอบครัว2 รวมสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ

สำหรับสมาชิก PlayPass โปรดระบุ PlayPass ID (ที่อยู่อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน) ในอีเมลเพื่อรับคะแนนสะสม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00 (มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

  1. ข้อมูลจากของ UNAIDS - http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand
  2. จำกัดยอดการบริจาคสมทบสูงสุด 3,000 บาทต่อครอบครัวที่เป็นสมาชิก PlayPass ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับคิวบิกครีเอทีฟ หรือ 500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป รวมยอดบริจาคสมทบสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ หลักฐานการบริจาคต้องเป็นในนามบุคคลธรรมดา และลงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมทบเงินบริจาคที่หลักฐานไม่ชัดเจน และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริจาคสมทบของคิวบิกครีเอทีฟจะทำร่วมกันในนามนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น กรรมการ และทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ ให้แก่สภากาชาดไทย
  3. สำหรับครอบครัวสมาชิก PlayPass ที่มียอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ 1,000 PlayPoint เพื่อใช้แทนส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท ในการสมัครกิจกรรมครั้งต่อไปของคิวบิกครีเอทีฟ