ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ในปัจจุบันมีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยกว่า 8,000 คน1 และจากสถิติของผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีตัวเลขอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ ปัจจุบันมีมูลนิธิและองค์กรต่างๆ มากมายในประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เพื่อการป้องกัน การสนับสนุนทางการแพทย์แก่ผู้ติดเชื้อ ไปจนถึงการสร้างความเข้าใจและยอมรับจากสังคมที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะนำไปสู่รอยยิ้มของผู้คนและครอบครัวอีกนับไม่ถ้วน

ในโอกาสวันเอดส์โลกปีนี้ คิวบิกครีเอทีฟอยากขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆ ของเรา มารวมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรเหล่านี้ โดยคิวบิกครีเอทีฟจะสมทบเงินบริจาคอีก 1 เท่าตัว2 จากยอดบริจาคทั้งหมดตลอดเดือนธันวาคม 2563 นี้

พร้อมกันนี้เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจของเรา คิวบิกครีเอทีฟจะมอบรหัสส่วนลดสูงสุด 8,000 บาท3 สำหรับยอดการบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมครั้งต่อไปให้กับสมาชิก PlayPass ที่ร่วมบริจาคตามจำนวนที่กำหนด

ทุกการบริจาค 1 บาท เราจะสมทบเพิ่มเป็น 2 บาท

เลือกบริจาคให้ 1 ใน 4 องค์กรต่อไปนี้

ทั้ง 4 องค์กรเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประกาศกระทรวงการคลัง ยอดเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
เลขที่บัญชีต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีให้ถูกต้องการทำรายการทุกครั้ง

สภากาชาดไทย

ไทยพาณิชย์ 045-2-48899-3

หรือ บริจาคออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

องค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย)

กรุงเทพ 201-3-01324-4
กรุงไทย 167-6-00662-1
กรุงศรีฯ 011-0-06153-6
กสิกรไทย 008-1-09766-6
ไทยพาณิชย์ 003-3-10443-3

มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทนํ้าพุ)

กรุงเทพ 289-0-84697-1
กรุงไทย 129-0-10020-9
กรุงศรีฯ 111-1-47300-7
กสิกรไทย 174-2-39000-0
ธนชาต 340-2-14976-7
ทหารไทย 304-2-41277-9
ไทยพาณิชย์ 579-2-33730-7

มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพ 188-0-63366-2
กรุงไทย 141-1-54624-5
กรุงศรีฯ 312-1-19274-9
กสิกรไทย 726-2-44888-0
ทหารไทย 026-2-48266-4
ไทยพาณิชย์ 319-2-81185-2

แล้วจึงส่งหลักฐานการบริจาคเงินให้กับเราผ่านอีเมล contact@cubiccreative.org หรือผ่านหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิวบิกครีเอทีฟจะบริจาคสมทบตามจำนวนสูงสุด 5,000 บาทต่อครอบครัว2 รวมสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ

สำหรับสมาชิก PlayPass โปรดระบุ PlayPass ID (ที่อยู่อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน) เพื่อรับรหัสส่วนลด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่าน แบบฟอร์มออนไลน์ หรือโทรหาเราที่

083 159 0777

ทุกวันทำการเวลา 11:00 - 19:00 (มีระบบบันทึกข้อความเสียงอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

  1. ข้อมูลจากของ UNAIDS - http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand
  2. จำกัดยอดการบริจาคสมทบสูงสุด 5,000 บาทต่อครอบครัวที่เป็นสมาชิก PlayPass ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับคิวบิกครีเอทีฟ หรือ 500 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป รวมยอดบริจาคสมทบสูงสุด 100,000 บาทตลอดโครงการ หลักฐานการบริจาคต้องเป็นในนามบุคคลธรรมดา และลงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมทบเงินบริจาคที่หลักฐานไม่ชัดเจน และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริจาคสมทบของคิวบิกครีเอทีฟจะทำร่วมกันในนามนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ/หรือทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ ให้แก่สภากาชาดไทย
  3. สำหรับครอบครัวสมาชิก PlayPass ที่มียอดบริจาคตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปจะได้รับรหัสส่วนลด 8,000 บาท และยอดบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปแต่น้อยกว่า 2,000 บาทจะได้รับรหัสส่วนลด 4,000 บาท เพื่อใช้ในการสมัครกิจกรรมครั้งต่อไปของคิวบิกครีเอทีฟโดยไม่มีขั้นต่ำ รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้ สมาชิกจะได้รับรหัสส่วนลดทางอีเมลภายใน 14 วันหลังจากการส่งหลักฐานเข้ามา รหัสส่วนลดสามารถใช้ในการลงทะเบียนเฉพาะโครงการและอัตราที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด รหัสสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยทุกการลงทะเบียนที่ใช้รหัสส่วนลดนี้จะถือเป็นการลงทะเบียนที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้สมัครหรือยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด